Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hà Nội

<p> Mục lục Lời cam đoan1 Những chữ cái viết tắt2 Lời mở đầu1 Chương 1 những vấn đề cơ bản về kế toán huy động vốn của ngân hàng thương mại trong kinh tế thị trường3 1.1. Khái quát chung về vốn huy động và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại3 1.1.1. Khái niệm và vai trò vốn huy động3 1.1.1.1. Khái niệm vốn huy động3 1.1.1.2. Vai trò của vốn huy động3 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM5 1.1.2.1. Nhận tiền gửi5 1.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá6 1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn6 1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn6 1.2.1.1. Tài khoản sử dụng6 1.2.1.2.Chứng từ:8 1.2.2. Các hình thức kế toán huy động vốn8 1.2.2.1. Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi8 Có TK tiền mặt13 1.2.2.2. Kế toán huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá14 Loại 1 : phát hành giấy tờ có giá ngang giá14 Loại 2: phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu15 Loại 3: Phát hành giấy tờ có giá có phụ trội16 Chương 2 thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh BIDV – bắc hà nội18 2.1. Khái quát về ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV – Bắc Hà Nội18 2.1.1.1. Lịch sử hình thành18 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV – Bắc Hà Nội19 2.1.2. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Hà Nội22 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn22 2.1.2.2. Hoạt động tín dụng23 2.1.2.3.Kết quả tài chính24 2.2. Thực trạng công tác Kế toán huy động vốn tại BIDV_Bắc Hà Nội.25 2.2.2. Chứng từ sử dụng26 2.2.3. Quy trình kế toán huy động vốn26 2.2.3.1. Quy trình kế toán tiền gửi thanh toán của khách hàng26 2.2.3.2. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm28 2.2.3.3. Phát hành giấy tờ có giá29 2.2.4. Các loại sổ, báo cáo, bảng kê:30 2.3.1. Những kết quả đạt được30 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân.31 Chương 3 giải pháp nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại chi nhánh BIDV- bắc hà nội33 3.1. Định hướng trong hoạt động huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội33 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội33 3.2.1. Các biện pháp cắt giảm chi phí34 3.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán.35 3.2 .3. Cải tiến hoạt động và mở rộng các hình thức dịch vụ NH35 3.2.4. Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán36 3.2.5. Thực hiện Marketing ngân hàng37 3.3. Kiến nghị nâng cao công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội38 3.3.1. Kiến nghị với nhà nước38 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước39 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam40 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY