Thuế GTGT và việc thực hiện Luật thuế GTGT ở công ty TNHH Mai Anh

<p> Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nƣớc, Việt Nam chúng ta đang cần phải có môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã đƣợc quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay thế cho Luật thuế Doanh thu. Việc nhà nƣớc ta thay luật thuế doanh thu bằng luật thuế GTGT là hoàn toàn phù hợp với xu thế cải cách thuế ở các nƣớc trên thế giới. Thuế GTGT đƣợc coi là phƣơng pháp thu tiến bộ nhất hiện nay, đƣợc đánh giá cao do đạt đƣợc mục tiêu lớn của chính sách thuế nhƣ: tạo đƣợc nguồn thu lớn cho Ngân sách nhà nƣớc(NSNN), đơn giản, trung lập. Qua 12 năm thực hiện, Luật thuế GTGT về cơ bản đã phát huy đƣợc các mặt tích cực đối với đời sống kinh tế xã hội, góp phần khuyến khích đầu tƣ, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trình độ quản lý của các ngành thuế. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành luật thuế GTGT cũng nảy sinh nhiều khó khăn vƣớng mắc cần giải quyết nhƣ: vấn đề hóa đơn, khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT ... Tuy đã đƣợc sửa đổi bổ sung và giải quyết đƣợc phần nào những vƣớng mắc trên song so với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay thì luật thuế GTGT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với tình hình kinh tế đất nƣớc ta. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của thuế GTGT, với vốn kiến thức đã đƣợc trang bị ở trƣờng học cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Mai Anh em đã chọn đề tài “ Thuế GTGT và việc thực hiện Luật thuế GTGT ở công ty TNHH Mai Anh “ làm đề tài luận văn của mình. Bài luận văn của em gồm 3 phần chính nhƣ sau: Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Dương Thị Trúc - Lớp QTL 302K 2 Phần 1: Một số vấn đề chung về Thuế và Thuế GTGT tại công ty TNHH Mai Anh. Phần 2 : Tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại công ty TNHH Mai Anh. Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện việc thi hành luật pháp về thuế GTGT tại công ty TNHH Mai Anh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY