Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên Quang

<p> Trong điều kiện nước ta hiện nay. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng là " phát triển mọt nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN". Cùng với xu hướng phát triển của nền sản xuất hàng hoá trong các ngành của nền kinh tế quốc dân, kinh tế trang trại đã góp phần tạo một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội ở nông thôn. Phát triển kinh tế trang trại đã góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo việc làm, .xoá đói giảm nghèo kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Thành công của kinh tế trang trại không chỉ về mặt kinh tế xã hội môi trường. Điều quan trọng là nó đã khẳng định một hướng đi đúng đắn, một triển vọng sáng sủa cho sự phát triển của nền sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và làm thay đổi chuyển biến nhận thức, quan điểm của nhiều cấp nhiều ngành, nhiều người trong việc hoạch định chủ trương chính sách theo chiều hướng tiến bộ, tích cực, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu khách quan của đời sống kinh tế xã hội, của thời đại và lịch sử. Ngày 02 tháng 02 năm 2000 chính phủ có nghị quyết 03 về kinh tế trang trại (NQ03/NQ_CP), tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và chính phủ về tính tất yếu, khách quan của kinh tế trang trại của nước ta trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc của tổ quốc, có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp. Trong những năm gần đây, Tuyên Quang được sự quan tâm của Trung Ương, các Bộ ngành tạo điều kiện đầu tư cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đồng bào các dân tộc, Tuyên Quang đã phát triển khá nhanh vê kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. Song Tuyên Quang vẫn là một tỉnh nghèo, sản xuất hàng hoá chậm phát triển, cơ sở hạ tầng còn yếu, tuy nhiên trình độ dân trí còn thấp tiếp khoa học kỹ thuật còn kém. Cùng với các mô hình kinh tế khác, mô hình kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang đã và đang được phát triển và có hiệu quả. Tuy nhiên, kinh tế trang trại ở Tuyên Quang vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ như: Thế nào là một trang trại? Vai trò của kinh tế trang trại? Phương hướng và những biện pháp chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại trong thời gian tới Với điều kiện về tự nhiên, kinh tế, xã hội như ở Tuyên Quang thì việc phát triển mô hình kinh tế trang trại ở đây là một định hướng đúng đắn hợp với quy luật của nền sản xuất hàng hoá trong cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Chính vì thế mà em chọn đề tài: "Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên Quang". Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: I. Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế trang trại. II. Thực trạng về kinh tế trang trại ở Tuyên Quang. III. phương hướng và một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên Quang. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY