Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương tại nước ta hiện nay

Các nghị quyết của Đảng cũng như Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001- 2010 đă thể hiện rõ quyết tâm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và xác định các nội dung cải cách là: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp chính quyền địa phương; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp; phân định rõ sự khác biệt giữa chính quyền ở đô thị với chính quyền nông thôn đe tổ chức chính quyền thành phố, thị xã phù hợp với đặc điếm, tính chất quản lý nhà nước ở đô thị; đoi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp; kiện toàn, củng cố chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, trên thực tế việc cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương diễn ra khá chậm và thiếu đồng bộ, còn nhiều lúng túng, vướng mắc trong cả nhận thức lẫn hiển khai tổ chức thực hiện. Một số giải pháp cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong những năm qua vẫn chưa thật sự tạo ra những đối mới có tính đột phá đe có thê xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương đáp ứng các yêu cầu và chuẩn mực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam. Những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương về thực chất chưa tương thích với các cải cách trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở Trung ương và nhất là chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY