Tiểu luận Đảng bộ xã Quỳnh Bảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kì mới

1.Lí do chọn đề tài. Đảng bộ địa phương trong những năm vừa qua đã có nhiều đổi mới và hoàn thiện để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phù hợp với tình hình mới. Trong nhiều hoạt động của Đảng bộ cấp xã, đặc biệt phải kể đến sự lãnh đạo để phát triển kinh tế thị trường ở cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số của Đảng về kinh tế thị trường, trong những năm qua các cấp ủy Đảng đã kiện toàn về tổ chức, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo ở địa phương, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chính trị- kinh tế- văn hóa xã hội - quốc phòng và an ninh ở cấp xã nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay tình hình chính trị kinh tế thế giới có nhiều diễn biến mới. Việt Nam đã là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chính vì vậy các Đảng bộ từ trung ương đến địa phương cần có các giải pháp thích nghi với tình hình thực tiễn. Đây là vấn đề khá phức tạp cần có sự đầu tư nghiên cứu của nhiều người trên nhiều mặt, trong đó việc giải quyết về mặt lí luận góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ cấp xã nói chung. Quỳnh Bảng là một xã anh hùng trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Trước đây đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã đời sống kinh tế của nhân dân từng bước được nâng lên - tình hình chính trị, an ninh quốc phòng ở địa phương luôn ổn định. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số nét hạn chế mà nó xuất hiện phổ biến trong các Đảng bộ cấp xã trong cả nước. Chính vì vậy tôi xin chọn đề tài: “Đảng bộ xã Quỳnh Bảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kì mới ” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. Mục đích của đề tài này là trên cơ sở lí luận và thực tiễn nhằm làm rõ vai trò của Đảng bộ cấp xã ở địa phương trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó đề xuất các kiến nghị để nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo. Phù hợp với mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ sau: Phân tích cơ sở lí luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể là khái niệm, quá trình đổi mới tư duy của Đảng, các nghị quyết của Đảng bộ xã Quỳnh Bảng về kinh tế thị trường và những thành tựu bước đầu đạt được. Phân tích sự tác động của kinh tế thị trường đối với đời sống nhân dân địa phương. 3. Bố cục của đề tài Bài tiểu luận được chia ra như sau: A. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Bố cục của đề tài B. NỘI DUNG I. Lí luận chung về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1. Khái niệm về kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường II. Đảng bộ xã Quỳnh Bảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường trong thời kì đổi mới 1. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An 2. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Quỳnh Bảng 3. Nghị quyết của Đảng bộ xã Quỳnh Bảng về phát triển kinh tế thị trường III. Kết quả bước đầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1. Thành tựu - hạn chế 2. Nguyên nhân 3. Kiến nghị về giải pháp phát triển kinh tế C. KẾT LUẬN D. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY