Tiểu luận Họach định nguồn nguyên vật liệu

Những tổ chức buộc phải giải quyết những phúc tạp vì số lượng lớn các sản phẩm, qui trình, những thành phần, và những điều không chắc chắn. những công ty sản xuất điển hình có hàng ngàn sản phẩm va linh kiện để quản lý, thứ tự thay đổi liên tục và nhu cầu không xac định được. tuy nhiên, tất cả những cái khó trên không thể không có cách khắc phục. tình thế này có thể quản lý hiệu quả thông qua việc sử dụng ột hệ thống kiểm sóat và họach định được vi tính hóa, hệ thống này được gọi là materials requirements planning (MRP). Những tổ chức dịnh vụ có thể tạo ra lợ nhuận từ việc sử dụng hệ thống MRP. Những tổ chức này như là nhà hàng, bện viện, các công ty điện lực có khối lượng hành tồn kho lớn, tạo dễ dàng những hàng hóa hổ trợ cho hệ thống phân phối dịch vụ của họ. MRP xuất phát từ sự khác nhau rấtt quan trọng của hàng tòn kho nhu cầu phụ thuộc và hàng tồn kho nhu cầu độc lập. trong chương 15 chúng ta định nghĩa về hàng tồn kho nhu cầu phụ thụộc như là những đối thượng đối với những điều kiện thị trường và vì vậy nó độc lập với vận hành. Ví dụ hàng tồn kho nhu cầu độc lập là những thành phẩm và những phụ tùng thay thế ở những công ty sản xuất mà những cty này sử dụng nhằm thỏa mản nhu cầu cuối cùng của khách hàng. Những hành tồn kho lọai này nên được quản lý theo phương pháp điểm đặt hàng được đề cập ở chương cuối cùng, Hàng tồn kho nhu cầu phụ thuộc, mặt khác, không phải là đối tượng d0ối với thị trường, lọai tồn kho này phụ thuộc vào nhu cầu về những thành phần và những bộ phận ở mức độ cao hơn và bao gồm cả tòan bộ lịch trình sản xuất. ví dụ về hàng tồn kho nhu cầu phụ thuộc là nguyên vật liệu và hàng tồn kho nằm trong quá trình sản xuất(nằm trền chuyển) được sử dụng ở những doanh nghiệp sản xuất để hộ trợ cho chính quá trình sản xuất đó. ở nhà hàng, nguyên liệu thực phẩm đựoc yêu cầu phụ thụôc vào số lượng và lọai món ăn mà nhà hàng đó phục vụ. những hàng tồn kho này nên được quản lý bở một hệ thống MRP hoặc bởi hệ thống Just in time đuợc mô tả ở chương 17. Một hệ thống MRP được dẫn dắt bởi một kế họach toàn bộ. kế họach này chỉ rõ sản phẩm cuối cùng(thành phẩm) hoặc sản lượng của một chức năng sản xuất(sản lượng ở một công đọan nào đó). Tất cả nhu cầu tương lai về công việc trong qua trình chế biến và nguyên vật liệu phụ thuộc vào kế họach tòan bộ này và được điều khiển bởi hệ thống MRP dựa trên kế họach tòan bộ này. Khi những nguyên vật liệu và hàng tồn kho trong qua trình chế biến đang được họach định, những thông tin quá khứ của nhu cầu không được quan tâm trừ khi nó liên quan đến nhu cầu trong tương lai. Bởi vì những điều kiện thường thay đổi, một kế họach tòan bộ là cơ sở có tính dài hơi hơn đối với việc hoạch định hàng tồn kho nguyên vật liệu và trong quá trình chế biến.sử dụng MRP, kế họach tông thể này bị nỗ tung ra những đơn hàng mua nguyên vật liệu. ví dụ, nếu sản phẩm trong kế họach sản xuất tòan bộ là mộ máy tính cầm tay, MRP sẽ đưa ra những bộ phận chi tiết để sản xuất ra một chiếc máy tính cầm tay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY