Tiểu luận Hoàn thiện qui chế lương thưởng cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hodeco tỉnh Bà rịa vũng tàu

(Bản scan) I. Lý do chọn đè tài Như chúng ta biét, lien lương và lien thướng là những khoán liên quan trực nep đến Rn ích cùa người lao động, người sử dụng lao động, và toàn xả hội, vi vậy can thiết phái có nhũng quy lắc hướng dẫn cụ the việc trá lương trá thường nhằm tạo mối quan hè hài hòa giũa các bên như quy ché trá lương. Quy chế trá lương lả vãn bán quy định những nội dung, phương pháp hình thành, sữ dụng vả phán phối quỹ tiền lương trong cơ quan, doanh nghiộp nhầm đám báo được tính củng băng, tạo động lực trong trà lương, trá thướng. Một quy cliẻ lương dựa trón yốu cầu. nguyờn tắc cúa lố chức tiồn lương, thường, cóng khai, ininh bạch, đám bảo tinh công bằng trong trả lương, gắn tiền lương vứi két quà cóng viộc sè tránh được xung đỏt. nâng cao nửng suầt lao động Tuy nhiên, trén thực tế. khống phái doanh nghiệp nào củng xảy dựng quy chế lương hoặc có một quy die lương đám báo dược các yèu cảu. nguyôn tie. Điêu nảy có thê vi nhiêu nguyên nhản như: không cỏ đội ngù am hiểu về các nguyẻn tảc xảy dựng quy chế. hoặc cùng có thế qua thôi gian, sự vận động thay đôi của thị trưởng hay của pháp luãt lảm cho quy chề không cỏn phù hợp. cỏng ty cỏ phần đấu tư - Xảy dưng HODECO là cồng ty được tách ra khỏi xí nghiẽp số I trong hệ thồng cõng ty cổ phần phát triền nhã tinh Bã Rịa Vũng Tâu từ năm 2011. cùng được xem như lã một doanh nghiệp mỡi. cõng ty tiến hãnh xây dựng quy chề lương thướng vào năm thành lãp. Tuy nhiên nhũn tháy nội dung của quy chề hầu hết bãm sàt luỏt Lao động, trinh tự quy ché còn một sồ bất cập. Với kiến thữc dà học cm manh dụn xây dựng lại quy chế trá lương cho quỹ cõng ty. việc nảy vừa tao cho em ững dụng kiến thức dã học vè tiến lương, trá lương, trá thướng. phụ cắp. vặn dụng vảo thực tế. đồng thời có the giúp cõng ty tham kháo đe tao động lực làm việc cao cho nhăn viên, trú lương cho nhân viên phù hụp vói sự vặn dộng cùa thị trường và luịt pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY