Tiểu luận Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, tốt nghiệp các lớp trung cấp chính trị

Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc đã chịu bao mất mát nhưng chưa bao giờ chịu mất đạo lý, đã từng chịu bao thiếu thốn nhưng chưa bao giờ thiếu nghĩa tình. Thực có ý nghĩa khi đạo lý và tình nghĩa ấy, dân tộc đã giành được một phần quan trọng cho những người làm nghề dạy học. Bởi vì, xét trong ý nghĩa sinh thành lẫn nhau của nhề nghiệp thì nghề dạy học được xem như là mẹ của tất cả các nghề. Có nhà bác học, nhà văn, nhà chính trị nào là không đã từng là học sinh được người thầy khai tâm, dìu dắt. Truyền thống ấy, được dân ta, Đảng ta gìn giữ, trân trọng và phát huy mãi mãi trường tồn. Nghề dạy học có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo, rèn luyện thế hệ trẻ. Nghề dạy học không chỉ quan trọng là phát triển trí tuệ, nhân cách con người, mà còn ở mức cao hơn là góp phần nâng cao đời sống xã hội và kinh tế Quốc dân. Tập thể sư phạm trong nhà trường là tập thể lao động, đặc biệt trong đó có đội ngũ giáo viên là nguồn nhân lực quí báu, có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà truờng, góp phần to lớn tạo nên “tiềm lực trí tuệ” của con người Việt Nam, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi bàn đến vị trí, vai trò của người thầy giáo đã từng nói: “Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định tạo nên những con người mới XHCN. Vậy thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vươn lên rèn luyện, tu duỡng về mọi mặt để xứng đáng là người thầy giáo XHCN”. Cố Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Vấn đề lớn nhất của giáo dục chúng ta hiện nay là: “Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng của mình. Chất lượng giáo dục trước mắt và tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ này”. Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 là : “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá”. “Con đường CNH-HĐH của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt.”. Để đạt được những mục tiêu trên, giáo dục và khoa học công nghệ có vai trò quết định, vai trò của giáo dục là rất quan trọng. Giáo dục phải đi trước một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (1992), Luật GD (1998), Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng (2001) và chiến lược phát triển kinh tế 2001-2010 đã chỉ rõ quan điểm chỉ đạo phát triển GD nước ta là: “Xây dựng nền GD có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại theo dịnh hướng XHCN. Lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ và thẩm mĩ, phát triển năng lực sáng tạo, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có ý thức vươn lên lập thân lập nghiệp góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để từng bước thực hiện mục tiêu trên, giáo dục nước nhà đang thực hiện phổ cập giáo dục từng bậc học, cấp học, thực hiện thay sách giáo khoa mới; đổi mới phương pháp dạy học. Những công việc này do đội ngũ giáo viên làm. Điều bất cập ở đây là đại đa số đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng còn non yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ đào tạo không đảm bảo theo quy định của bộ luật GD-ĐT. Do đội ngũ giáo viên THCS của ta được đào tạo rất đa dạng, đào tạo qua nhiều thế hệ mà trong quá trình công tác lại chưa được học tập, bồi dưỡng thường xuyên, kiến thức ngày càng bị mai một. Phương pháp giáo dục xơ cứng, không đáp ứng được yêu cầu xã hội. Thực trạng này đã được chỉ rõ ở nghị quyết IV khoá VII và nghị quyết II khoá VIII của Đảng. Vì thế, trong công tác quản lý giáo dục tại cơ sở, suy nghĩ về quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để nâng cao chất lượng giảng dạy là một việc làm mang ý nghĩa chiến lược thời đại và là tiếng gọi tha thiết của lương tâm người quản lý giáo dục trong một trường học cụ thể. Xuất phát từ những vấn đề trên, kết hợp với sự ham hiểu biết muốn học hỏi của bản thân, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài này, nhằm góp phần vào việc quản lý nội dung bồi dưỡng giáo viên của ngành đáp ứng kịp với yêu cầu giáo dục đặt ra hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY