Tiểu luận Nâng cao hiệu quả Công tác cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Năm 1975 sau thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta tiến hành công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước, từng bước đi lên xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt vào tháng 12/1986 tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI diễn ra tại Hà Nội đã đề ra đường lối đổi mới và quản lý, lãnh đạo nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 25 năm thực hiện đổi mới, đất nước đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học kỹ thuật, công nghệ đang phát triển như vũ bão, được ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhanh chóng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, với những thời cơ, thách thức đặt ra thì đòi hỏi các tổ chức, các ban ngành phải có những giải pháp để nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhìn lại quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vấn đề nâng cao hiệu quả công tác cán bộ bao giờ cũng được đánh giá là một nhiệm quan trọng nhất. Thực trạng cho thấy, nhiều tổ chức, nhiều ngành chưa thực hiện tốt công tác này, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được xây dựng rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đoàn và Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế so với yêu cầu của tình hình hiện nay. Chất lượng chính trị của người đoàn viên chưa cao, một bộ phận đoàn viên chưa thiết tha gắn bó với tổ chức Đoàn. Trong khi đó, hoạt động của một số tổ chức cơ sở Đoàn còn chưa phong phú, sức thu hút thanh niên kém, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Hoạt động của đa số các tổ chức Đoàn cơ sở còn chưa biến chuyển phù hợp với xu thế khách quan. Trên thực tế nhiều tổ chức cơ sở Đoàn chưa nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò của việc nâng cao hiệu quả công tác cán bộ Đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển. Vì vậy, có những khó khăn trong việc hoạt động, tập hợp đoàn kết thanh niên, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đưa thanh niên vào các chương trình hành động cách mạng. Nội dung này nhiều năm qua đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettrocnis quan tâm, đầu tư nhưng trong thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa có tính chiến lược còn mang nặng tính hình thức. Là một người đoàn viên, thanh niên, là người cán bộ đoàn trong tương lai, bản thân em đã luôn trăn trở trước những tồn tại và thách thức nói trên. Trước đòi hỏi thực tiễn, em nhận thấy nâng cao hiệu quả công tác cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là yêu cầu tất yếu. Nếu không nâng cao hiệu quả công tác cán bộ Đoàn thì sẽ không tập hợp, đoàn kết được thanh niên. Và tất yếu, tổ chức Đoàn sẽ tự đánh mất vai trò, vị trí của mình. Với mong muốn góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận, cơ sở khoa học và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ Đoàn của tổ chức cơ sở Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời gian tới, được sự hướng dẫn nhiệt tình của Ths. Nguyễn Hải Đăng, em chọn đề tài: “Nâng cao chất hiệu quả Công tác cán bộ Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY