Tiểu luận Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

<p> Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp. Có thể nói công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đã có những chuyển biến tích cực, pháp lệnh khiếu nại tố cáo năm 1991 đã cụ thể hơn về quyền khiếu nại tố cáo của công dân, xác định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại hiện đang diễn biến rất phức tạp trong khi một số quy định của pháp lệnh khiếu nại của công dân năm 1991 không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và không đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra. Có thể nói khi đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới nhiều cơ chế chính sách pháp luật và các điều kiện kinh tế, xã hội được đổi mới thì làm cho xu hướng khiếu nại,tố cáo của công dân càng gia tăng về số lượng phức tạp về tính chất. Thậm chí đã xuất hiện nhiều điểm nóng ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự và tình hình kinh tế xã hội ở một số địa phương. Mặt khác trong hoạt động quản lý Nhà nứoc ta rất đa dạng, phức tạp, trình độ đội ngũ cán bộ lại hạn chế và có một số phần tử lợi dụng sơ hở trong cơ chế chính sách luật pháp để làm trái,tham nhủng hối lộ. Vì vậy trong những năm gần đây Nhà nước hết sức quan tâm; ngày 9/10/1998 CT, TTg về Chính phủ đã ra chỉ thị số 35/ 1998 CT, TTg về tăng cường giải quyết khiếu nại của công dân . Đặc biệt tại kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khoá X ngày 2/12/1998 đã thông qua luật khiếu nại đánh dấu một bước quan trọng trong việc thể chế hoá quyền khiếu nại một trong những quyền cơ bản của công dân đã đã được Hiến pháp ghi nhận một nhà nước của dân, do dân, vì dân phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Đây là một đaọ luật quan trọng có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng liên quan dẫn đến việc thực thi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nhiều cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó tại hội ,nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII đã ra nghị quyết về việc “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cải cách một bước hành chính Nhà nước”; trong đó ghi rõ cần đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại của nhân dân, soát xét bổ sung và thể chế hoá các chính sách nhất là những lĩnh vực về đất đai, tài nguyên, môi trường . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY