Tiểu luận Xây dựng tiềm lực chính trị - Tinh thần trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) hiện nay

<p> Xây dựng KVPT nói chung, xây dựng tỉnh (thành phố) thành KVPT vững chắc là một chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước, là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Xây dựng KVPT vững chắc, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp và thế trận vững chắc, sẵn sàng chủ động đối phó với mọi tình huống cả thời bình và thời chiến, đáp ứng với nhiệm vụ QP, AN trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngày nay, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống phá cách mạng nước ta thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và tạo cớ can thiệp vũ trang khi có điều kiện và thời cơ. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, trong đó có nội dung xây dựng tỉnh (thành phố) thành KVPT vững chắc để BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. KVPT là bộ phận hợp thành nền QPTD, nền ANND; thế trận QPTD, thế trận ANND và thế trận biên phòng toàn dân của cả nước. Mục đích là nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của từng ngành, mỗi địa phương, cơ sở, tạo thành sức mạnh tổng hợp ngăn ngừa, đẩy lui mọi nguy cơ dẫn đến mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đối phó và đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xẩy ra trong cả thời bình, thời chiến. KVPT được xây dựng toàn diện, cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự và an ninh cả lực lượng và thế trận tạo ra lực lượng tổng hợp, thế trận toàn diện trên địa bàn. Để xây dựng tỉnh (thành phố) thành KVPT vững chắc các địa phương phải chăm lo xây dựng đồng bộ, toàn diện cả tiềm lực CT-TT; tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, tiềm lực quân sự, an ninh trong mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó tiềm lực CT-TT giữ vị trí nền tảng trong toàn bộ nội dung xây dựng KVPT; tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các mặt, các lĩnh vực, mọi tiềm lực và thành phần thế trận của KVPT. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY