Tìm hiểu về support vector machine cho bài toán phân lớp quan điểm

Trong khuôn khổ luận văn sẽ nghiên cứu phần bài toán phân lớp quan điểm, cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp SVM và các vấn đề liên quan. Phân tích những giải pháp cho phép mở rộng và cải tiến để nâng cao hiệu quả ứng dụng của SVM. Đƣa kỹ thuật mờ vào SVM cho phép phân chia không gian dữ liệu một cách tốt hơn, nhằm loại bỏ những vùng không đƣợc phân lớp bằng SVM thông thƣờng. Trình bày hƣớng áp dụng kỹ thuật SVM cũng nhƣ những cải tiến, mở rộng của nó vào giải quyết một số các bài toán ứng dụng trong thực tiễn. Trình bày tổng quan về bài toán phân lớp quan điểm và cụ thể là bài toán phân lớp phân cực để phân chia các tài liệu chứa quan điểm là tích cực hay tiêu cực. Tìm hiểu dữ liệu quan điểm và viết chƣơng trình thử nghiệm phân lớp phan cực tài liệu sử dụng SVM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY