Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp - thương mại và dịch vụ

Mục lục Lời nói đầu1 Chương 1:Vấn đề chung về quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng2 1.1.Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng2 1.1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản:2 1.1.2. Yêu cầu của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.3 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.4 1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.5 1.2.Vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.6 1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng6 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng6 1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9 1.2.4. Hệ thống sổ kế toán và tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp xây dựng.11 1.2.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.13 1.3.Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây dựng20 1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán:21 1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ hoàn thành tương đương:21 1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán21 1.4.Về tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng22 1.4.1. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng22 1.4.2. Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng22 1.4.3. Đối tượng tính giá thành.26 1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng26 Chương 2:Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư - xây lắp - thương mại và dịch vụ29 2.1.Đặc điểm chung của công ty29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.29 2.1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.31 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp.33 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.36 2.1.5. Khó khăn, thuận lợi .38 2.2.Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty40 2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất40 2.2.2. Kế toán tập hợp khoản mục chi phí41 2.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở68 2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành69 chương 3:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần đầu tư - Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ71 3.1.Ưu điểm71 3.2.Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện71 3.2.1. Vấn đề thứ nhất.72 3.2.2. Vấn đề thứ hai:73 3.2.3. Vấn đề thứ ba:74 Kết luận79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY