Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch

MỤC LỤC Lời nói đầu1 Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp3 I. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp3 1.Bản chất chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp3 a. Khái niệm3 b. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp.3 2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất7 3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp (đối tượng tập hợp chi phí sản xuất)8 4. Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí sản xuất.8 5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất10 a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp10 b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp12 c.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công13 d. Hạch toán chi phí sản xuất chung17 II. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.20 1. Bản chất giá thành sản phẩm xây lắp.20 2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp20 3.Phương pháp xác định giá phí dở dang23 Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch- vinaconex25 I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch- vinaconex25 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.25 2. Đặc điểm quy trình công nghệ28 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.29 4. Đặc điểm tổ chức quản lý32 5.Tình hình chung về công tác kế toán34 II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch37 1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp37 2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp44 3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công49 4) Hạch toán chi phí sản xuất chung57 5) Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá sản phẩm hoàn thành:62 5.1) Tổng hợp chi phí sản xuất:62 5.2) – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang:64 5.3) Tính giá thành sản phẩm xây lắp:65 Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch66 I ) Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch.66 1 ) Về ưu điểm:66 2) Về nhược điểm:69 II) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty70 1 ) Về công tác tổ chức quảnlý:70 2) Về công tác kế toán:71 2.1) Đơn vị chi phí vật tư:71 2.2) Đối với chi phí nhân công73 2.3)- Đối với chi phí máy thi công74 2.4) - Đối với chi phí sản xuất chung:74 2.5) - Đối với phần mềm kế toán:75 Kết luận76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY