Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379

<p> MỤC LỤC CHƯƠNG 13 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN3 1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm :3 2. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản.4 2.1. Sự cần thiết phải tổ chúc công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.5 3. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp6 3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất6 3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất6 3.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí :7 3.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí:8 3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành :10 3.2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp :10 Trong sản xuất chi phí chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh của cá tổ chức sản xuất kinh tế, chi phí sản xuất phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất, đó cũng là một mặt của quá trình sản xuất. Quan niệm so sánh đó hình thành nên khái niêm giá thành sản phẩm.10 3.2.2.Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiêp xây dựng :11 3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp :12 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghệp xây lắp trong điều kiện kế toán trên máy.13 4.1. Một số vấn đề chung về kế toán trên máy:13 4.2. Kế toán chi phí sản xuất14 4.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất14 4.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất :15 4.2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp :15 4.2.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp :15 4.2.3. Kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản16 4.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp16 4.2.3.3 Chi phí sử dụng máy thi công19 4.2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung23 4.2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản sản xuất xây lắp toàn doanh nghiệp25 4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ26 4.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp27 4.4.1. Đối tượng tính giá thành27 4.4.2. Kỳ tính giá thành27 4.4.3.Phương pháp tính giá thành27 4.4.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp28 CHƯƠNG 229 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379.29 1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379.29 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379.29 1.2.Ngành nghề kinh doanh của công ty:30 1.3.Đặc điểm của quy trình sản xuất thi công xây lắp của Công ty31 1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty31 1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty :34 2. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379:36 2.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 :37 2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất :37 2.1.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379.37 2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.37 2.1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp43 2.1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung :48 2.1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ.53 2.2. Đánh gía sản phẩm làm dở cuối kỳ.54 2.3. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp56 2.3.1. Đối tượng tính giá thành56 2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm56 2.3.3. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 37956 CHƯƠNG 358 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 37958 1. Những đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 37958 1.1. Ưu điểm:59 1.2. Những tồn tại cần khắc phục:60 2. Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379:63 Kết luận67 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY