Tổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9

Mục lục Mục lục1 Danh mục các từ viết tắt3 Danh mục sơ đồ, bảng biểu4 Lời mở đầu5 CHƯƠNG I: Tổng quan về Công ty CP Xây Dựng số 9 vinaconex6 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.6 1.1. Lịch sử hình thành.6 1.2. Những thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động.7 II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:8 III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.9 3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.9 3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.10 3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.13 IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí.14 Chương II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại doanh nghiệp18 I. Tổ chức bộ máy kế toán.18 II. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại doanh nghiệp.20 2.1. Chính sách kế toán áp dụng:20 2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản:20 2.3. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán:21 2.4. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán:21 2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính.24 III. Đặc điểm một số phần hành kế toán cơ bản tại doanh nghiệp.24 3.1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp.24 3.2. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.25 IV. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Xây Dựng số 9 Vinaconex.28 4.1. Khái quát chung về NVL.28 4.2. Vị trí và vai trò của NVL.28 4.3. Phương pháp quản lý NVL .29 4.4. Phân loại NVL:30 4.5. Phương pháp tính giá NVL.31 4.6. Kế toán chi tiết NVL tại Công ty CP Xây Dựng số 9.33 Chương III54 đánh giá, nhận xét và một số ý kiến đề xuất54 I. Đánh giá về công tác quản lý.54 1.1. Ưu điểm.54 1.2. Hạn chế:55 1.3. Một số ý kiến đề suất:56 II. Đánh giá về công tác kế toán.56 2.1. Ưu điểm:56 2.3. Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán.58 Kết luận61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY