Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty in đà nẵng

<p> MỤC LỤC PHẦN I1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1 A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1 I/ Khái niệm và đặc điểm :1 1/ Khái niệm :1 2/ Đặc điểm :1 II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT :1 III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư2 1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư2 2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho ba2 3/ Yêu cầu kế toán vật tư :3 B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT3 1/ Phân loại :3 2/ Tính giá vật tư :4 3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư6 PHẦN II8 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng8 A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG8 I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng8 1. Qu¸ tr×nh ph¸t trin ca c«ng ty In §µ N½ng :8 II. §Ưc ®im tư chc t¹i c«ng ty In §µ N½ng :9 1. §Ưc ®im mƯt hµng kinh doanh ca c«ng ty :9 2.Quy tr×nh c«ng ngh s¶n xu¸t s¶n phỈm :9 3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty11 III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng12 1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty12 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận12 IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty13 1. Tổ chức bộ máy kế toán13 2. Hình thức kế toán tại Công ty14 B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG16 1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng16 2. Công tác dự trư16 3. Tình hình sử dụng vật tư16 II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư16 1. Phương pháp tính thuế Công ty áp dụng16 2. Đặc điểm và phân loại17 3. Tính giá vật tư tại Công ty17 III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng18 1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty18 2.Các chứng từ hạch toán và các thủ tục xuất nhập kho19 3. Hạch toán tại Công ty in Đà Nẵng24 4. Hạch toán kiểm kê vật tư26 PHẦN III27 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG27 I/ Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác hạch toán và quản lý vật tưu tại công ty Đà Nẵng27 1. Về tổ chức bộ máy kế toán:28 2. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và tổ chức luân chuyển chứng từ;28 3/ Về lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức vận dụng tài khoản kế toán :29 4/ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán , tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán29 II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu29 1/ Những kiến nghị về mặt quản lý vật liệu :29 2/ Những kiến nghị về mặt hạch toán :30 3/ Xây dựng sổ sách danh điểm vật liệu :32 4/ Kiểm kho vật liệu :33 5/ Sử dụng phế phẩm33 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY