Tóm tắt Luận án Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam

<p> Cho, Chen & Roberts (2008) cho rằng bước quan trọng trong thực hiện KTMT là việc công bố thông tin môi trường. Các thông tin môi trường phải công bố gồm chi phí môi trường, tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính (Senn, 2018). Trong các nghiên cứu nước ngoài, thông tin môi trường công bố chủ yếu qua báo cáo thường niên, việc công bố có thể là tự nguyện hay bắt buộc. Công bố tự nguyện là cách mà các tổ chức sử dụng để truyền tải thông điệp cụ thể về các hoạt động và biện pháp bảo vệ môi trường (Deegan & cộng sự, 2000; O'Donovan, 2002). Ngoài ra, việc công ty công bố thông tin môi trường được xem là đáp ứng với những áp lực của các bên liên quan như cơ quan quản lý về môi trường, nhà cung ứng và cộng đồng, quản lý doanh nghiệp (Cormier & cộng sự, 2005; Neu & cộng sự, 1998). Các DN mong muốn nâng cao tính hợp pháp bằng việc công bố các khoản đầu tư môi trường và thuyết phục cộng đồng tin rằng DN rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Thông tin môi trường công bố chủ yếu là thông tin phi tài chính. Tùy theo đối tượng sử dụng thông tin, mối quan tâm của họ mà DN sẽ công bố các khoản chi tiêu cho hoạt động môi trường hay chỉ nhấn mạnh tác động môi trường và biện pháp mà DN đã thực hiện (Eltaib Elzarrouk Eltaib, 2012). Kết quả nghiên cứu về công bố thông tin môi trường ở các nước phát triển và đang phát triển cho thấy công bố thông tin môi trường ở các nước phát triển tiên tiến hơn so với những nghiên cứu đã được thực hiện ở các nước đang phát triển. Ở các nước phát triển, nghiên cứu về các yếu tố quyết định và chất lượng của việc công bố thông tin môi trường; điều tra mối quan hệ giữa công bố thông tin môi trường và hiệu quả kinh tế về môi trường. Ngược lại, Ở các nước đang phát triển, trọng tâm của nghiên cứu là liệu các công ty có công bố thông tin môi trường hay không và số lượng thông tin này (Al-khuwiter, 2005). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY