Tóm tắt Luận án Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật Việt Nam

<p> Từ khi đi vào hoạt động đến nay, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đã khẳng định tính đúng đắn về đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc trong việc phát triển thị trƣờng chứng khoán và xem thị trƣờng chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. So với lịch sử phát triển của thị trƣờng chứng khoán ở những quốc gia khác trên thế giới, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đƣợc hình thành tƣơng đối muộn với quy mô nhỏ, song chúng ta đã định hình đƣợc một thị trƣờng chứng khoán và vận hành nó theo những nguyên tắc cơ bản của thị trƣờng từ khuôn khổ pháp luật đến cách thức vận hành, tạo cho thị trƣờng chứng khoán phát triển theo đúng tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX: “Phát triển nhanh và bền vững thị trƣờng vốn, nhất là thị trƣờng vốn dài hạn và trung hạn. Tổ chức vận hành thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng bảo hiểm an toàn, hiệu quả. Hình thành đồng bộ thị trƣờng tiền tệ, tăng khả năng chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam”. Thông qua thị trƣờng chứng khoán, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và môi trƣờng để huy động vốn phục vụ cho hoạt động của mình bằng cách phát hành chứng khoán công ty. Việc phát hành chứng khoán đƣợc thực hiện dƣới hai hình thức là chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY