Tóm tắt Luận án Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam

Kết cấu tổng thể của luận án: Luận án gồm 5 chương, nội dung chính 187 trang trong đó: Chương 1 trình bày Tổng quan tình hình nghiên cứu chính sách nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học công lập; Chương 2 trình bày nội dung Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của chính sách nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học công lập; Chương 3 nêu rõ Phương pháp nghiên cứu chính sách nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học công lập; Chương 4 phân tích Thực trạng chính sách nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học công lập ở Việt Nam; Chương 5 đề xuất Giải pháp đối với chính sách nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học công lập ở Việt Nam. - Các kết quả chính mà luận án đã đạt được: Về mặt lý luận, luận án đã đóng góp cho cơ sở lý luận ở những điểm sau: - Hệ thống hóa lại các khái niệm, các chính sách Nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường đại học công lập. - Phân tích bài học kinh nghiệm về chính sách Nhà nước ở một số nước trong việc thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường đại học công lập. - Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách Nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường đại học công lập. Về mặt thực tiễn: Luận án đề xuất các giải pháp đối với chính sách Nhà nước nhằm thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường đại học công lập phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án còn là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về chính sách Nhà nước liên quan đến các nguồn tài chính cho các trường đại học ở Việt Nam. 2. Lý do lựa chọn đề tài Đối với mọi tổ chức, nguồn tài chính luôn là một yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị để tồn tại và phát triển. Đối với trường đại học, nguồn tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Trong cơ cấu nguồn tài chính của các trường đại học công lập, nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước (NSNN) thường chiếm tỷ lệ lớn. Ở hầu hết các nước trên thế giới, sự gia tăng trong nguồn tài chính của Nhà nước cho giáo dục đại học đã không theo kịp sự gia tăng về quy mô giáo dục đại học. Bối cảnh đó đòi hỏi các trường đại học phải giảm dần sự phụ thuộc vào NSNN bằng cách tăng các nguồn tài chính ngoài NSNN để đảm bảo nguồn tài chính cho việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Nguồn tài chính ngoài NSNN là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của các trường đại học, do vậy rất cần có những chính sách Nhà nước nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các trường đại học thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN (Estermann, 2010).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY