Tóm tắt Luận án Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong kinh doanh theo pháp luật Việt Nam

<p> Trong nền kinh tế th trường các hình thức ph ng tránh rủi ro ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. HNT ra đời xuất phát từ nhu c u bảo vệ người th n thích tránh kh i những khó khăn, thiếu th n vật chất do cái chết bất ngờ của người tr cột gia đình, ho c đ tiết kiệm nh m đáp ứng các nhu c u tài chính trong tư ng lai. Đ th a mãn được điều đó, đ i h i phải x y dựng m i quan hệ bảo hi m giữa người có nhu c u hay gọi là H và người đáp ứng các nhu c u c th là các N H thông qua hình thức pháp l là hợp đồng. ới sự phát tri n n đ nh của nền kinh tế, thu nhập của người d n được cải thiện thì hoạt động HNT càng có điều kiện phát tri n, s lượng HĐ H tăng nhanh với các loại hình sản ph m đa dạng. Điều này đ t ra yêu c u phải x y dựng được hệ th ng các quy đ nh của pháp luật đ điều ch nh có hiệu quả m i quan hệ hợp đồng này. Đ có hành lang pháp l thì hệ th ng pháp luật kinh doanh bảo hi m và pháp luật hợp đồng ngày càng được hoàn thiện và củng c , tạo c s thuận lợi cho việc giao kết và thực hiện các HĐ HNT. Tuy nhiên, trước b i cảnh hội nhập qu c tế s u rộng c ng như thực trạng những tranh chấp về HĐ HNT ngày càng xảy ra ph biến, pháp luật điều ch nh loại hợp đồng này đã bộc lộ nhiều hạn chế do các quy đ nh của pháp luật chưa ph hợp, các quy đ nh m u thuẫn về hậu quả pháp l của hành vi vi phạm nghĩa v cung cấp thông tin trong hợp đồng, quyền và nghĩa v của NĐ H và người th hư ng chưa được quy đ nh r , hay nhiều quy đ nh vẫn chưa thực sự ph hợp với bản chất HĐ HNT như quyền lợi có th được bảo hi m, chuyển nhượng HĐ H. . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY