Tóm tắt Luận án Mối quan hệ giữa phát triến tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước Asean + 3 và nhũng gợi ý chính sách cho Việt Nam

Cuộc khủng hoàng tài chinh toàn cầu giai đoạn 2007-2008 vừa qua lại làm dấy lèn mối quan tâm đến vai trò thực sự cũa hệ thống tài chính đối với nền kinh tế cùng như moi quan hệ giừa sự phát triền cũa hệ thống tài chính (sau đây gọi là phát triển tài chính) và tăng trương kinh tế. Không thê phủ nhận vai trò cũa hệ thống tài chính đối với hoạt động cùa toàn bộ nền kinh tế, tuy nhiên các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về moi quan hệ giừa phát triển tài chinh và tảng trường kinh tế cho đến nay đă đưa ra nhừng nhận định khác nhau về chiểu ánh hưởng cúa phát triển tài chính và tăng trường, tùy thuộc vào bối cánh nghiên cứu. Đê kicm nghiệm moi quan hệ thực sự giừa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, việc đầu tiên là phải do lường được phát triển tài chính quốc gia một cách chính xác. Đa số các nghiên cứu trong lĩnh vực này sừ dụng một số chi số tài chính riêng lê đại diện cho phát tricn tài chính trong moi quan hệ với tăng trưởng như M2/GDP, tống tiền gửi ngân hàng/GDP, tín dụng cho khu vực tư nhân/GDP v.v. Tuy nhiên việc sừ dụng chi số đơn lè như vậy trong mô hình hồi quy với tăng trường có nhiều hạn chế như tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến, và vần chưa có sự đồng thuận về nhừng chi số phù hợp nhất đo lường phát triển tài chính quốc gia. Luận án sử dụng Chi số phát triển tài chính tổng hợp (Financial Development Index- FDI) lãm thước đo cho mức độ phát triển tài chính của một quốc gia. Việc sir dụng một chi số tổng hợp bao gồm các chì số đơn lẽ sỗ giúp đưa ra một bức tranh đầy đú nhất về phát triển tài chính của một quốc gia, từ đỏ góp phần làm rõ hơn mối quan hệ giừa phát triên tài chính và tàng trường kinh tế. I liện nay các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giừa phát triển tài chính và tăng trường kinh tế ờ Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung còn rất hạn chế cà về số lượng và phạm vi, chưa thực sự chứng mình được một cách thấu đáo vai trò cũa tài chính đối với tăng trường. Việc nghiên cửu mối quan hệ giữa phát triền tài chính và tăng trường kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chính sách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY