Tóm tắt Luận án Nghi lễ Mời của người Mường (nghiên cứu trường hợp người Mường ớ huyện Lạc Sơn, tinh Hòa Binh

<p> Nghiên cứu về văn hóa tin ngưởng cùa người Mường nói chung và công trình viết về nghi lề Mời cùa người Mường ở huyện Lạc Sơn nói riêng, nhưng NCS thấy rằng cần phái tim hiếu sâu hơn vè các nghi lề của thầy Mời thực hicn và làm rỏ về chức năng ttong việc thực hành nghi lề Mời. Đặc biệt ương bối cảnh đương đại. nghi lề Mời mang tinh ma thuật nhưng việc thực hãnh nghi lỗ Mởi vần đang còn tồn tại và có sức sống mành liệt ưong cuộc sống cộng đồng người Mường ở Lạc Sơn. Đe nghiên cứu sâu hơn, luận giãi tại sao nghi le Mời lại phát triển và cỏ sức sống mành liệt ớ người Mường huyện Lạc Sơn luận án sẽ làm rỏ vai trò, vị trí, chức năng cũng như số phận của thầy Mời. Họ là nhừng người đáp ứng nhu cầu về cuộc sổng tâm linh cúa cộng đồng người Mường và lả người thực hành, lưu truyền nhùng giá trị văn hóa tín ngưởng cúa cộng đồng người Mường ở huyện Lạc Sơn. Do vậy, NCS chọn đề tài Nghi lễ Mời của người Mường (nghiên củu trường hợp người Mường ớ huyện Lạc Sơn, tinh Hòa Binh/ lãm đề tài nợhiên cứu luân án Tiến sì chnvên npảnh Vân hóa ílân pian </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY