Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

<p> Tài nguyên khoáng sản (TNKS) là tài sản, là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia. TNKS lại có đặc thù là luôn cố định về vị trí trong không gian và khi khác thác sẽ bị cạn kiệt và hầu hết là không tái tạo lại đƣợc. Đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ các quốc gia về HĐKS (HĐKS) nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả TNKS phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc. - Ở Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu “Khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phải được điều tra, thăm dò, đánh giá đúng trữ lượng và có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền kinh tế”. Quan điểm này đã đặt ra yêu cầu bắt buộc phải quản lý HĐKS. Việt Nam bƣớc vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nƣớc, nhiều loại khoáng sản đƣợc khai thác, chế biến để phục vụ nhu cầu tiêu dùng mang lại lợi ích kinh tế to lớn và đóng góp không nhỏ vào GDP. Tuy nhiên, quản lý nhà nƣớc về HĐKS của Việt Nam còn bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi hoàn thiện các chính sách trong HĐKS. nhằm đảm bảo sự phát triển sạch, tăng trƣởng xanh, thực hiện Chiến lƣợc phát triển bền vững quốc gia. - Nghệ An là một trong những tỉnh có khoáng sản (KS) đa dạng về chủng loại và về loại hình, quy mô trữ lƣợng mỏ khoáng sản. HĐKS trên địa bàn tỉnh đã diễn ra khá mạnh và là một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Quản lý nhà nƣớc về HĐKS trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan và đạt đƣợc hiệu quả nhất định, song vẫn còn một số tồn tại, bất cập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY