Tóm tắt luận án Phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

<p> Thứ nhất, về mặt lý luận: Đảng và Nhà nước xác định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều tất yếu trong tiến trình xây dựng đất nước, coi đó là mô hình tổng quát, là đường lối chiến lược nhất quán của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xây dựng kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền không thể tách rời xã hội dân chủ, nhân dân là chủ, làm chủ quyền lực Nhà nước. Nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay là xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đòi hỏi phải hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ. Nhân dân phải là chủ thể giám sát, phản biện việc các cơ quan nắm giữ, thực hiện quyền lực Nhà nước ở ba quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp) theo uỷ quyền của nhân dân để đảm bảo việc thực hiện quyền lực đó phù hợp với lợi ích của nhân dân, xã hội. Thứ hai, về mặt pháp luật: pháp luật về phản biện xã hội của nước ta hiện nay chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế cả về nội dung và hình thức pháp lý, còn quy định rải rác trong nhiều văn bản với mức độ ghi nhận khác nhau. Việc quy định về chủ thể, đối tượng, nội dung phản biện vẫn còn chưa có tính đồng bộ, thống nhất. Thứ ba, về mặt thực tiễn thực hiện phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật: hoạt động PBXH còn hình thức, thiếu tính chủ đông, chưa kịp thời; chất lượng phản biện xã hội chưa cao; năng lực của các chủ thể phản biện còn hạn chế; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến phản biện xã hội vẫn chưa được chủ thể tiếp nhận phản biện quan tâm và thực hiện một cách thực chất, bài bản. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY