Tóm tắt Luận án Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng tại tỉnh Quảng Trị

<p> Vấn đề về thực phẩm chức năng đang là một vấn đề hết sức cấp thiết, có tính thời sự cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Nó không chỉ diễn ra ở các nƣớc đang phát triển, kém phát triển mà còn ở cả những nƣớc phát triển, có trình độ khoa học tiên tiến. Theo định nghĩa của các chuyên gia thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể ngƣời, có tác dụng dinh dƣỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Và việc bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung và thực phẩm chức năng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các cơ quan nhà nƣớc luôn quan tâm đặc biệt, coi đây là một vấn đề có ý nghĩa to lớn về kinh tế, an toàn xã hội, bảo vệ môi trƣờng, sức khỏe nhân dân và đặc biệt là tiến trình hội nhập của Việt Nam. Nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng Luật bảo vệ ngƣời tiêu dùng đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 Luật này đƣa ra các quy định về quyền và nghĩa vụ của ngƣời tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với ngƣời tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa ngƣời tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm đƣa ra một hệ thống các quy định từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm cùng với điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm đến những quy định đối với việc quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm là bƣớc đầu tiên của quá trình đổi mới cách thức quản lý, trách nhiệm cũng nhƣ cách nhìn nhận của toàn xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai trên thực tiễn, hai đạo luật này chƣa trở thành công cụ hiệu quả để bảo vệ tốt nhất, tối ƣu nhất quyền lợi của ngƣời tiêu dung thực phẩm. Quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng vẫn đang và có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, nhằm có những định hƣớng và giải pháp hoàn thiện về mặt pháp luật, học viên chọn đề tài “Pháp luật bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm chức năngtại tỉnh Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY