Tóm tắt Luận án Pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

<p> Nước ta đang trong quá trình quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa với chủ trương của Đảng và Nhà nước là thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng một nền kinh tế tự chủ nhưng không tách rời xu thế toàn cầu hoá. Một trong những công việc quan trọng trong giai đoạn này là cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước. Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước luôn là mối quan tâm của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã khẳng định “Đẩy mạnh CPH DNNN mà không cần giữ 100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả DNNN”. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, tiếp tục khẳng định “Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, trọng tâm là CPH”. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, đây là cơ hội lớn để nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng nền kinh tế thế giới nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế còn non kém, nhiều bất cập trong cơ chế quản lý của chúng ta hiện nay. Trong những năm qua, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN được Đảng và Nhà nước thực sự quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp tích cực. Một trong những nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đó là CPH DNNN. Thực tiễn hơn hai mươi năm thực hiện chủ trương CPH đã khẳng định, CPH là quá trình đa dạng hoá sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm thu hút các nguồn vốn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất từ các nhà đầu tư và người lao động, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung vốn nhằm hiện đại hoá nền kinh tế. Hơn thế, vốn của DNNN là tài sản của toàn dân, việc DNNN chậm CPH sẽ gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước cũng như của nhân dân. Do đó phải nhanh chóng CPH để minh bạch tài sản cũng như tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận để đảm bảo cho an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo. Đẩy mạnh CPH và thực hiện thành công việc CPH DNNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Một trong những công cụ nhằm đẩy nhanh cả về chất lượng và tiến độ đó là các văn bản quy phạm pháp luật. Nó giữ vai trò chủ đạo đối với sự thành công của việc CPH, định hướng cho quá trình CPH. Là công cụ quan trọng để Nhà nước tăng cường vai trò quan lý của mình </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY