Tóm tắt Luận án Tác động của chia sẻ tri thức đến sự đổi mới của các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

DNXH bắt đâu xuất hiện tại Việt Nam khoảng những năm 2010. trong những năm qua, mô hình Doanh nghiệp xã hội (DNXH) tỏn tại đưới nhiều hình thức tổ chức và địa vị pháp lý khác nhau (như doanh nghiệp thông thường, tổ chức phi lợi nhuận, tỏ chức từ thiện, v.v.). Tuy nhiên, những năm gắn đây, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống và từ nghiên cứu của các nhà hoạt động xã hội và các tô chức, đã có rất nhiều sảng kiến xã hội được triển khai trên cơ sở sứ dụng mô hình hoạt động kinh doanh xã hội như một công cụ nhằm đem lại các giải pháp xã hội bền vững hơn cho cộng đỏng. Điều này đã thúc đây chính phủ Luật hóa mô hình doanh nghiệp xã hội lần đầu tiên tại Việt Nam trong Luật Doanh nghiệp 2014. Khái niệm tri thức trong các doanh nghiệp ngày cảng trở nên phô biến trong các nghiên cứu (Alvesson & Karreman, 2001), trí thức được công nhận lả tải nguyên quan trọng nhất của doanh nghiệp (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Spender & Grant, 1996), Trong thập kỷ qua, trì thức đã được coi là nguồn lợi thế cạnh tranh chính (Stewart, 1997) và quan trọng đối với sự bền vững và thành công cúa các tô chức (Nonaka & Takcuchi, 1995). Các quá trình tạo thuận lợi cho việc tạo ra, chia sẻ và tận dụng kiến thức cá nhân và tập thê (Becerra-Femandez & Sabherwal, 2001; Drucker, 1993). Ngày cảng có nhiều tô chức đang có gắng thiết lập các hệ thống vả thực tiễn quản lý và chia sẻ để sử dụng hiệu quả hơn trị thức, trong đó có các Doanh nghiệp xã hội hiện nay. Đổi mới trong hoạt động là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của tô chức, đặc biệt là trong bói cảnh môi trường bên ngoài bao gồm điều kiện kinh tế, điều kiện chính trị - luật pháp, văn hỏa xã hội. công nghệ và xu hướng toản câu hóa thay đối không ngững và bất định. Đôi mới không chỉ giúp tô chức, doanh nghiệp điều chỉnh những hoạt động nhằm thích ứng với những áp lực hiện tại, mà còn hướng đến việc đáp ứng những nhu cầu phát triển bên vững trong tương lai. Có nhiều yếu tô tác động hoặc tạo động lực đổi mới trong tô chức. Tuy nhiên, yếu tô cần thiết nhất chính là trí thức của tô chức và năng lực chia sẻ trì thức trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY