Tóm tắt Luận án Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

<p> Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam được khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào năm 1986. Trải qua 30 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi nhanh chóng, Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước tăng trưởng với nhịp độ hàng năm từ 5,1-9,5% trong giai đoạn từ 1988 đến nay. Cùng với sự thay đổi về kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đã không ngừng thay đổi cả về chất và lượng, đã cơ bản giải quyết sự mất cân đối giữa cung và cầu, góp phần tích cực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Những kết quả trên có được trước hết là sự đóng góp của quá trình đầy tư công. Đầu tư công vừa có tác dụng định hướng, vừa có tác dụng thu hút các nguồn vốn khác cùng góp phần đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành sản xuất kinh doanh, phát triển các lĩnh vực hoạt động xã hội và nâng cao tiềm lực của các vùng kinh tế trong cả nước cùng phát triển vì những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù vậy, nhiều câu hỏi đang được đặt ra đối với tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: (i) Thứ nhất, đầu tư công vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội (35%), trong khi nền kinh tế vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Mặc dù tiến hành cải cách mở cửa nền kinh tế đã lâu, nhưng Việt Nam vẫn tụt hậu rất lớn về khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới; GDP bình quân đầu người chỉ đứng thứ 121 trên thế giới. Lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là các lĩnh vực thâm dụng lao động, giá trị gia tăng thấp; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, trong khi mô hình tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư đã tới hạn và bộc lộ nhiều bất cập; (ii) Thứ hai, đầu tư công vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư tư nhân; và (iii) Thứ ba, một số vụ tiêu cực (tham nhũng, lãng phí) trong đầu tư công nổi lên trong thời gian qua làm dấy lên những hoài nghi về tác động của đầu tư công đối với tăng trưởngkinh tế của Việt Nam. Về mặt thực nghiệm, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế, sử dụng các phương pháp khác nhau, nhưng mỗi nghiên cứu chỉ tập trung phân tích một khía cạnh tác động nhất định của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế. Các nghiên cứu về đầu tư công tại Việt Nam mới tập trung chủ yếu và thực trạng đầu tư công, hoặc tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân hoặc chỉ được xem xét ở một khí cạnh nhất định của đầu tư công. Trong bối cảnh nhu cầu tái cấu trúc đầu tư công đang trở nên cấp thiết và những hoài nghi về tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế còn phổ biến, tác giả đã lựa chọn để tài “Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam” để làm luận án tiến sĩ với mục tiêu làm rõ phương pháp luận và đánh giá tác động của đầu tư công với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam một cách toàn diện trên cơ sở định tính và định lượng, từ đó tạo ra cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp về đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY