Tóm tắt Luận án Ý thức pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay

<p> Nhận thức rõ được tầm quan trọng của dân chủ, coi dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu và động lực phát triển xã hội, trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những thành quả của cách mạng đem lại đã thực sự làm thay da đổi thịt đời sống xã hội ở hầu khắp các địa phương, địa bàn cả nước, trong đó có nông thôn. Đặc biệt sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân đã có những thay đổi rõ rệt, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân lao động ngày một được quan tâm, việc phát huy dân chủ đã được thể chế hoá bằng pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu kinh tế - xã hội rất đáng trân trọng, cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ, kém hiệu quả; phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" vẫn chưa đi vào cuộc sống; đời sống pháp luật còn nghèo nàn, ý thức pháp luật của nhân dân ở nông thôn còn hết sức thấp kém so với yêu cầu, mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn càng được đẩy mạnh đã làm nảy sinh những vấn đề mới về dân chủ và pháp luật cần được giải quyết. Qua khảo sát, đánh giá thực tế ở nông thôn nước ta cho thấy, việc thực hiện dân chủ hiện nay còn rất nhiều hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức pháp luật còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chậm đổi mới, thiếu đồng bộ, kém hiệu quả; bên cạnh đó, trình độ am hiểu pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân còn hạn chế. Việc khắc phục những hạn chế yếu kém đó và tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật đã và đang đặt ra trước chúng ta. Nhận thức, đánh giá một cách khách quan khoa học để có những giải pháp tích cực phát huy vai trò ý thức pháp luật nhằm thực hiện tốt dân chủ hiện nay ở nông thôn nước ta là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "ý thức pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay" là cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY