Tóm tắt Luận văn Bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

<p> Khi tham gia quan hệ lao động, ngƣời lao động phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã đƣợc quy định trong hợp đồng lao động, thoả ƣớc lao động tập thể. Tuy nhiên, ngƣời lao động cũng phải đối mặt với rất nhiều các rủi ro do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan. Vấn đề bồi thƣờng thiệt hại là vấn đề đƣợc ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động quan tâm. Bởi lẽ vấn đề này liên quan đến lợi ích vật chất, ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động. Chính vì vậy, việc thực hiện đúng hoặc không đúng những thỏa thuận của bên này có thể gây ảnh hƣởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia. Đặc biệt, sự vi phạm của một bên trong hợp đồng lao động có thể gây ra thiệt hại cho bên kia. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các bên phải thực hiện bồi thƣờng thiệt hại trên thực tế. Nếu giải quyết tốt không tốt vấn đề bồi thƣờng thiệt hại sẽ dẫn đến các tranh chấp về bồi thƣờng thiệt hại làm ảnh hƣởng đến sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động. Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến việc bồi thƣờng thiệt hại giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động đã tƣơng đối hoàn chỉnh. Nhà nƣớc đã ban hành Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản pháp luật hƣớng dẫn thi hành để thiết lập hành lang pháp lý cho ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động thực hiện vấn đề bồi thƣờng thiệt hại. Tuy nhiên, pháp luật lao động về bồi thƣờng thiệt hại vẫn còn nhiều hạn chế, vƣớng mắc. Nhiều quy định chƣa đƣợc hƣớng dẫn cụ thể. Nhiều vấn đề chƣa đƣợc điều chỉnh một cách thấu đáo. Chính vì vậy, nó là rào cản cho việc áp dụng pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại trên thực tế. Việc áp dụng không thống nhất các quy định pháp luật vẫn còn xảy ra trên thực tế. Điều này đòi hỏi phải cụ thể hóa các quy định liên quan đến vấn đề bồi thƣờng thiệt hại trong lĩnh vực lao động </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY