Tóm tắt Luận văn Các hình thức kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị

<p> Kỷ luật lao động là những tiêu chuẩn quy định hành vi cá nhân của ngƣời lao động dựa trên ý chí của ngƣời sử dụng lao động và pháp luật hiện hành, ngƣời lao động có nghĩa vụ phải tuân thủ, nếu có vi phạm xảy ra ngƣời lao động phải chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời sử dụng lao động về hành vi vi phạm của mình. Là một chế định của Luật lao động, chế độ kỷ luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; quy định những biện pháp khuyến khích ngƣời lao động gƣơng mẫu chấp hành cũng nhƣ những hình thức xử lý đối với ngƣời không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm đó. Trong một doanh nghiệp, kỷ luật lao động là “ việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động ”. Để đảm bảo trật tự lao động sản xuất, tránh sự tùy tiện của ngƣời sử dụng lao động trong việc đề ra kỷ luật lao động, pháp luật quy định các nội dung trên phải đƣợc cụ thể trong nội quy lao động. Kỷ luật lao động giữ vai trò quan trọng trong quan hệ lao động. Thông qua việc duy trì kỷ luật lao động, ngƣời sử dụng lao động có thể bố trí sắp xếp lao động một cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời sống ngƣời lao động và trật tự xã hội nói chung. Nếu ngƣời lao động tuân thủ kỷ luật lao động, ngƣời lao động có thể tự rèn luyện để trở thành ngƣời công nhân của xã hội hiện đại, có tác phong công nghiệp, là cơ sở để họ đấu tranh với những tiêu cực trong lao động sản xuất. Trật tự, nề nếp của một doanh nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật của ngƣời lao động là những yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ lao động ổn định, hài hòa. Đó cũng là điều kiện để thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, xuất khẩu lao động, giúp cho ngƣời lao động không bị bỡ ngỡ khi làm việc trong các điều kiện khác biệt. Các hình thức kỷ luật lao động là yêu cầu khách quan đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp . hay rộng hơn là với bất kỳ một xã hội, một nền sản xuất nào. Sản xuất ngày càng phát triển, cùng với nó là trình độ phân công, tổ chức lao động trong xã hội ngày càng cao và vì vậy, các hình thức kỷ luật lao động ngày càng trở nên quan trọng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY