Tóm tắt Luận văn Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

<p> Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ảnh hƣởng rất lớn đên ngƣời lao động và gia đình ngƣời lao động. Một mặt, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra tổn thƣơng chức năng hoạt động của ngƣời lao động, làm cho ngƣời lao động bị suy giảm khả năng lao động thậm chí ảnh hƣởng đến tính mạng của ngƣời lao động. Đối với doanh nghiệp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp làm cho sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ, năng suất lao động giảm và ảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì vây, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đƣợc ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động và Nhà nƣớc quan tâm. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với ngƣời lao động và gia đình ngƣời lao động. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần khắc phục khó khăn về kinh tế cho ngƣời lao động và gia đình họ. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một chế độ đƣợc Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm. Nhà nƣớc đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú ý đến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và cac văn bản hƣớng dẫn thi hành. Các quy định về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. Pháp luật về bảo hiểm xã hội điều chỉnh các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa. Đồng thời, pháp luật về bảo hiểm xã hội góp phần bảo vệ ngƣời lao động khi ngƣời lao động tham gia vào quan hệ lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY