Tóm tắt Luận văn Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội

<p> Thu hồi đất nông nghiệp phục vụ mục đích CNH, HĐH và ĐTH diễn ra mạnh mẽ đã mang đến những thay đổi lớn ở các vùng nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi thu hồi đất nông nghiệp, ngân sách của địa phƣơng tăng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn đƣợc cải thiện, thu nhập bình quân đầu ngƣời của địa phƣơng tăng lên hàng năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm đi đáng kể. Tuy nhiên thu hồi đất làm thu hẹp nhanh chóng diện tích đất SX nông nghiệp, ảnh hƣởng trực tiếp đến việc làm của các hộ nông dân ở địa phƣơng, trong đó có một lực lƣợng lớn là thanh niên nông thôn. Nếu Nhà nƣớc không có chính sách để giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên vùng thu hồi đất thì có thể đe dọa đến tình hình kinh tế và xã hội trên địa bàn. Thành phố Hà Nội mở rộng có tổng diện tích đất lên đến 334.852 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm tới gần 52% diện tích đất của toàn Thành phố. Để phục vụ cho quá trình CNH, HĐH và ĐTH thì việc thu hồi đất nông nghiệp là điều không thể tránh khỏi và thực tế đang diễn ra rất mạnh mẽ. Trong giai đoạn 5 năm từ 2008 - 2012, Thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 16 382.8 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 80%. Tính trung bình hàng năm trên địa bàn Hà Nội diện tích đất nông nghiệp thu hồi khoảng 3000 ha, kéo theo hơn 30 nghìn lao động nông nghiệp mất việc làm trong đó khoảng 45% là lao động trẻ. Tuy nhiên chỉ khoảng 13% lao động thuộc hộ có đất bị thu hồi tìm đƣợc việc làm phi nông nghiệp tại địa bàn, 20% thất nghiệp hoàn toàn, 67% thất nghiệp từng phần hoặc chỉ có việc làm nông nghiệp vào thời vụ. Vấn đề việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất đang trở thành vấn đề bức xúc. Nói cách khác chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội còn nhiều bất cập làm cho kết quả của chính sách chƣa cao, cơ cấu và tính bền vững trong việc làm còn rất hạn chế.5 Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài “Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội” để làm đề tài luận án tiến sĩ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY