Tóm tắt Luận văn Dạy học cồng chiêng của tộc người Jrai và Bahnar cho học sinh trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Gia Lai

Với chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết của BCH Trung ƣơng Đảng, về “Xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nhà nƣớc và các địa phƣơng đều có những hoạt động thƣờng niên, nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa bản địa của chính bà con các dân tộc thiểu số. Do vậy, việc giáo dục cho thế hệ trẻ - những công dân tƣơng lai của đất nƣớc những hiểu biết về âm nhạc cổ truyền dân tộc, qua đó củng cố lòng tự hào, yêu mến những di sản của cha ông là việc làm góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Âm nhạc dân gian là nguồn tài sản vô cùng quý giá của mỗi dân tộc. Nƣớc ta có một nền âm nhạc dân gian rất phong phú và đa dạng. Mỗi miền, mỗi vùng và mỗi dân tộc đều có những nét âm nhạc đặc trƣng riêng của mình. Góp phần vào việc giữ gìn và bảo tồn kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại nói chung và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng. Từ những lý do trên, việc đƣa âm nhạc cồng chiêng tộc ngƣời Jrai - Bahnar vào chƣơng trình đào tạo Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: Dạy học cồng chiêng của tộc người Jrai và Bahnar cho học sinh trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho luận văn cao học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY