Tóm tắt Luận văn - Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga của tổng công ty rau quả, nông sản

Đề tài của luận văn là “Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga của Tổng công ty Rau quả, nông sản”. Đề tài sử dụng khung lý thuyết về hoạt động xuất khẩu để phân tích, đƣa ra một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Nga của Tổng công ty Rau quả, nông sản. Trong đó, tác giả sử dụng phƣơng pháp nhƣ phân tích – tổng hợp lại, phân tích – so sánh. Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp. Qua quá trình nghiên cứu đề tài, luận văn đã hệ thống đƣợc cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu nông sản, đồng thời đƣa ra một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Nga của Tổng công ty Rau quả, nông sản cho giai đoạn 2015 – 2020. Luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng với nội dung tóm lƣợc nhƣ sau: Trong chương 1, luận văn đã chỉ ra các công trình nghiên cứu trong quá khứ có liên quan đến đề tài gồm sáu luận văn thạc sỹ, hai luận án tiến sỹ, một bài báo khoa học và một đề tài nghiên cứu. Đánh giá chung về các đề tài, tác giả nhận thấy các công trình nghiên cứu đến nhiều vấn đề, khía cạnh, phạm vi nghiên cứu khác nhau về hoạt động xuất khẩu hàng nông sản. Tuy nhiên tác giả chƣa thấy có công trình nào nghiên cứu về đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Nga. Vì vậy tác giả khảng định đề tài màluận văn lựa chọn là không trùng lặp với các đề tài luận văn, luận án đã bảo vệ. Mặt khác, trong luận văn này, tác giả sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu của một doanh nghiệp. Trong chương 2, luận văn đã hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động xuất khẩu nông sản, làm cơ sở khoa học để đƣa ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Nga của Tổng công ty Rau quả, nông sản. Các nội dung bao gồm: Các khái niệm về hoạt động xuất khẩu, hàng nông sản; Các nội dung chủ yếu của hoạt động xuất khẩu trong đó tác giả nêu lên các vấn đề về nghiên cứu thị trƣờng, tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng và chuẩn bị hàng xuất khẩu, tổ chức hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng, thanh toán tiền hàng và giải quyết tranh chấp nếu có

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY