Tóm tắt Luận văn Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam

<p> Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT) cùng với xu thế toàn cầu hóa và sự bùng nổ của mạng Internet đã hình thành nên một phƣơng thức kinh doanh mới - thƣơng mại điện tử (TMĐT). Để ứng dụng phƣơng thức kinh doanh hiện đại này có hiệu quả, đối với doanh nghiệp, trong tất cả các điều kiện vi mô và vĩ mô, điều kiện về tổ chức quản trị đƣợc coi là điều kiện tiên quyết, là vấn đề cốt yếu cần phải đƣợc xem xét đầu tiên khi quyết định chuyển từ thƣơng mại truyền thống sang TMĐT. Bởi việc tổ chức quản trị hợp lý sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong hoạt động quản trị doanh nghiệp (QTDN) nhƣ: sự ra đời mô hình văn phòng không giấy tờ, việc giảm thiểu sự cồng kềnh của bộ máy quản trị, những quyết định quản trị đòi hỏi hàm lƣợng tri thức cao, tốc độ ra quyết định và truyền đạt nhanh chóng, sự khẳng định bản sắc văn hóa quản trị, . Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng TMĐT tại Việt Nam” làm đề tài Luận án với mong muốn xây dựng những giải pháp khả thi trong việc đổi mới tổ chức quản trị cho các doanh nghiệp có ứng dụng TMĐT nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế Internet và kinh tế tri thức nhƣ hiện nay </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY