Tóm tắt Luận văn - Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La

<p> Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là một tổ chức tài chính, tín dụng của Nhà nước với chức năng nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư (TDĐT) và tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước. Trong đó, cho vay đầu tư phát triển được coi là hoạt động quan trọng của chính sách TDĐT của Nhà nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Hoạt động này thể hiện rõ nét nhất chức năng, nhiệm vụ của NHPT, tạo nguồn thu chủ yếu cho NHPT song cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, NHPT phải thực hiện tốt công tác huy động vốn và cho vay. Quy mô, chất lượng cho vay là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của NHPT. Do đó, mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cần được NHPT quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, công tác cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT và tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã đạt được những thành công nhất định đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cũng đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng tới sự an toàn và phát triển bền vững của hệ thống NHPT. Thực tế cho thấy, tình hình nợ quá hạn, lãi phải thu chưa thu được của hoạt động cho vay đầu tư đang có xu hướng gia tăng về số lượng dự án và trong từng dự án. Bên cạnh những rủi ro về thị trường, rủi ro về tính chất hoạt động của NHPT cũng là những nguyên nhân làm cho tình trạng nợ quá hạn gia tăng. Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng nợ quá hạn đang có xu hướng tăng tại Chi nhánh Sơn La để đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Là một cán bộ làm công tác nghiệp vụ thẩm định cho vay, với những vấn đề lý luận và thực tiễn đó, em chọn vấn đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La” làm đề tài nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này tại Chi nhánh Sơn La và trong hệ thống NHPT. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY