Tóm tắt Luận văn Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh

<p> Hội nhập KTQT và tự do hóa thƣơng mại đang là xu thế phát triển của kinh tế thế giới đƣơng đại. Lịch sử đã chứng minh, không một nền kinh tế nào có thể phát triển nếu không mở cửa hợp tác với bên ngoài. Và việc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế, cũng nhƣ tham gia các Hiệp định thƣơng mại tự do là một xu thế tất yếu của mỗi quốc gia để phát triển kinh tế, Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Vì thế, buộc Việt Nam phải xây dựng các thiết chế để duy trì và đảm bảo tự do kinh doanh, trong đó pháp luật cạnh tranh đóng vai trò quan trọng. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh là quy luật cơ bản, tất yếu giúp doanh nghiệp tồn tại và không ngừng cải tiến chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ, nâng cao vị thế của mình trên thƣơng trƣờng. Tuy nhiên, bên cạnh những hành vi cạnh tranh lành mạnh, xuất phát từ bản chất hám lợi của chủ thể kinh doanh đã xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhƣ quảng cáo gian dối; xâm phạm bí mật kinh doanh; chỉ dẫn gây nhầm lẫn tên thƣơng mại, nhãn hiệu; bán hàng đa cấp bất chính; đặc biệt phải kể đến là sự phổ biến của hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, làm thiệt hại tới lợi ích hợp pháp của ngƣời tiêu dùng, ảnh hƣởng tới sự phát triển của nền kinh tế. Trƣớc bối cảnh sức ép của sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tồn tại và phát triển trên thị trƣờng, đánh vào tâm lý hám lợi và hiếu kỳ của khách hàng, nhiều doanh nghiệp xem khuyến mại là một trong những phƣơng thức hiệu quả để thu hút lƣợng ngƣời mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình bằng cách dành cho họ những lợi ích vật chất, phi vật chất </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY