Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần ong mật Ðắk Lắk

Trong kinh doanh các nhà ñầu tư khi quyết ñịnh ñầu tư vốn vào DN rất quan tâm ñến khả năng sinh lời và mức ñộ rủi ro khi ñầu tư vốn. Còn các chủ nợ lại quan tâm ñến khả năng trả gốc và lãi của DN. Nhìn chung, các nhà quản trị và các bên liên quan ñến DN ñều muốn biết tình hình tài chính của DN như thế nào? ðể có câu trả lời cho những vấn ñề nêu trên thì việc tất yếu là phải tiến hành phân tích báo cáo tài chính của DN. Tuy nhiên, thực tế công tác phân tích báo cáo tài chính của DN vẫn còn là vấn ñề chưa ñược các DN ñầu tư ñúng mức. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn mang suy nghĩ ñánh ñồng giữa công tác kế toán với công tác phân tích báo cáo tài chính của công ty. Nhu cầu thông tin tài chính của doanh nghiệp ngày càng cao, do vậy việc lập và cung cấp thông tin tài chính trên các Báo cáo tài chính chính xác, kịp thời là vô cùng quan trọng. Thêm vào ñó nếu chỉ ñọc thông tin tài chính ñơn thuần, mà không có sự phân tích, ñánh giá, kết hợp và so sánh thì thông tin tài chính chỉ là những con số ñơn thuần. Vì vậy việc phân tích báo cáo tài chính là một việc làm cần thiết ñối với nhà quản trị của các DN nói chung và Công ty Cổ phần ong mật ðắk Lắk riêng, cũng như các nhà ñầu tư cần nắm ñược những thông tin hữu ích cho các quyết ñịnh ñầu tư của mình. Vì vậy tôi chọn ñề tài “Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần ong mật ðắk Lắk”với mục ñích ñóng góp một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty, ñáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin cho ban Quản trị cũng như nhà ñầu tư ñể ra quy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY