Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà nội

<p> Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế từ Đại hội Đảng lần thứ VI dến nay đã hơn 20 năm, hệ thống chính sách thuế đã được cải cách hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Hệ thống pháp luật thuế đã được quốc hội ban hành khá đồng bộ. Trong từng luật thuế đã có quy định nội dung quản lý thu thuế mang tính chất thuế không mang tính chất quản lý kinh tế. Để phát huy hiệu quả của hệ thống thuế ngành thuế đã không ngừng đề ra những biện pháp quản lý tốt nguồn thu, công tác quản lý thu thuế hiện nay đã có luật quản lý thuế nên việc chấp hành các luật thuế của các doanh nghiệp đã có những bước tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên do nhận thức của đối tượng nộp thuế cũng như việc hướng dẫn chi tiết luật quản lý thuế vẫn chưa cụ thể rõ ràng nên việc chấp hành luật chưa thật nghiêm chỉnhvẫn còn những hạn chế, tình trạng ẩn lậu, trốn tránh vẫn diễn ra khá phổ biến ở mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh và ở hầu hết không những ở các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh mà ngay cả các doanh nghiệp nhà nước . Phân tích đánh giá những tác động của công tác quản lý thu thuế ở Hà nội, nêu ra những mặt được và chưa được những yếu kém trong công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà nội. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm cụ thể hoá những vấn đề trong luật quản lý thuế đã được quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà nội nhằm phát huy tốt mục tiêu yêu cầu của chính sách thuế.Vì vậy việc chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hàii nội” có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn nhằm hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản lý luận về quản lý thu thuế của nhà nước theo luật quản lý thuế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY