Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự vận dụng chính sâch kế toán tại công ty TNHH Việt Đức

Hệ thống kê toán Việt Nam dần đà có nhừng đồi mới. hoản thiện, cãi tiến không ngừng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn, áp dụng linh hoạt các chinh sách kê toán toán, phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, quàn trị tốt mục tiêu hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn chính sảch kế toản lả phủ họp với đặc điềm hoạt động kinh doanh cũa doanh nghiệp phụ thuộc vảo nhiều nhân tổ chù quan, bao gồm: Đặc thù, qui mô của doanh nghiệp: tinh phức tạp cũa chuẩn mực; trình độ cùa kê toán viên; mục tiêu cùa nhà quân lý. Chính mỏi nhãn tố nảy tác động ít nhiều đến hãnh vi và mục tiêu hiệu quã hoạt động cũa mỗi doanh nghiệp. Công ty TN1IH Việt Đức lả một đơn vị hoạt động hơn 10 nảm trong lình vực sản xuất, kinh doanh cung cấp vật liệu xảy dựng, bê tông thương phẩm và cọc bê tông cho các công trinh xây dựng. Các chinh sách kế toản được vận dụng tại công ty TNHH Việt Dửc đăm bão tuân thú quy định cũa chuẩn mực ké toán vã chế độ kế toán Việt Nam nhưng xét vẻ khia cạnh hiệu qua và khía cạnh cơ hội cùa các chính sách kế toán đang được vận dụng tại Cõng ty vẫn còn một sô hạn chế như vẻ việc thực hiện chính sách báo hành về sân phàm, phương pháp khâu hao. Xuất phát từ thực tể việc vận dụng chính sách kề toán tại cõng ty TNHH Việt Đức. tác giá chọn để tài “Nghiên cứu sự vận dụng chính sâch kế toán tại công ty TNHIỈ Việt Dứt’’ làm nội dung nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY