Tóm tắt Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo thường niên cùa các ngân hàng thương mại cổ phẩn ờ Việt Nam

Báo cáo thường nicn cùa công ty đại chúng nói chung và của ngàn hàng TMCP nói riêng lả một tài liệu bao quát đằy đù cung cấp thông tin tài chính vả thông tin phi tài chính chính thống, cung cấp cho các nhóm người sử dụng thông tin (như nhà đau tư, chù nợ, người gửi tiền, cơ quan nhà nước,.) có cái nhìn trung thực về hiện trạng cùng như tương lai của doanh nghiệp1. Hay nói cách khác, mục đích của báo cáo thường niên là nham giới thiệu cho các nhà đầu tư một cách đầy đù các hoạt động trọng yếu và tinh hình tài chính cũa doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại nham mục đích chinh là dự đoán giá cổ phiếu và các yếu tố liên quan như lài trên mồi cồ phiếu (EPS) cùa doanh nghiệp trong tương lai. Các nhà đầu tư kỳ vọng vào cã cố tức và sự tăng trường trong giá trị co phiếu mà họ nam giừ. Các nhã đau tư cỏ rủi ro là có thê không nhận được nhừng khoãn tiền nảy. Do vậy các nhà đau tư sử dụng thòng tin ưcn các báo cáo thường niên đê: dự đoán các khoán lải kỳ vọng cùa họ; đánh giá các rủi ro gan liền với các khoán tiền lãi này2. Ncu thông tin ưcn bảo cáo thường niên không đầy đú, chính xác, kịp thời thi cảc đối tượng sử dụng thông tin đặc biệt là nhà đau tư, người gừi tiền phai chạy theo các thông tin không chính thong5.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY