Tóm tắt Luận văn Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

<p> Trong thời gian qua, hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm đã thực sự trở thành một hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế nói chung. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu và quan trọng mà bên có quyền trong các quan hệ hợp đồng quan tâm chính là khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Do đó, các quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ra đời trước hết là nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ bên có quyền trong sự ổn định và hài hòa các quan hệ này. Đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng, vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ có sự tác động trực tiếp, mạnh mẽ tới quyết định cấp tín dụng của các NHTM - đối tượng cấp tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Thực tiễn cho thấy, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng của các tổ chức này chính là thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay vốn. Bởi lẽ, việc nắm bắt các thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phân tích, đánh giá mức độ rủi ro của giao dịch bảo đảm mà các NHTM dự định thiết lập với khách hàng, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định tài trợ vốn đúng đắn. Và điều này được xem như là nhu cầu mang tính tất yếu của các nhà đầu tư nói chung và các NHTM nói riêng trong môi trường kinh doanh của nền tài chính hiện đại. Theo đó, thì một trong những công cụ hữu hiệu để xác định tình trạng pháp lý của tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá mức độ rủi ro của quyết định cấp vốn của các ngân hàng là việc đăng ký giao dịch bảo đảm với ý nghĩa công khai hóa chủ thể quyền cũng như các quyền tồn tại từ trước đối với tài sản bảo đảm của bên có nghĩa vụ trong các giao dịch tín dụng. Và cơ chế đăng ký này cũng được pháp luật nhiều nước trên thế giới quy định để bảo vệ quyền, lợi ích của bên có quyền trong quan hệ với bên có nghĩa vụ. Tại Việt Nam pháp luật đã bước đầu thừa nhận, bảo đảm sự minh bạch về thông tin pháp lý của các chủ thể, tài sản trong các giao dịch dân sự, hợp đồng bằng việc ban hành Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm. Điều này tiếp tục được khẳng định trong các quy định của BLDS năm 2005, Luật Đất đai năm 2003, Bộ luật Hàng Hải năm 2005, Luật Nhà ở năm 2006, các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp,. hướng dẫn hoạt động đăng ký đối với mỗi loại giao dịch, tài sản. Và trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký giao dịch bảo đảm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 thay thế2 Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm. Có thể nói văn bản này là khung pháp lý quan trọng góp phần điều chỉnh hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm cũng như đáp ứng yêu cầu công khai và minh bạch hóa thông tin, là cơ sở cho quyết định cấp tín dụng của các NHTM ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: các thiết chế hiện hành về đăng ký giao dịch bảo đảm vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập, hạn chế, một số nội dung về đăng ký chưa được quy định cụ thể, rõ ràng và chưa thực sự phù hợp với thực tiễn đăng ký của các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là các NHTM và Bên bảo đảm, ví dụ như: hệ thống văn bản pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm còn phân tán, một số quy định trùng lặp, mâu thuẫn, không phù hợp với yêu cầu thực tiễn; chưa có cơ chế cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với một số cơ quan đăng ký sở hữu tài sản; mô hình tổ chức, hoạt động của hệ thống các cơ quan đăng ký với nhiều đầu mối thực hiện ít nhiều gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động đăng ký của Bên bảo đảm; thiếu các quy định về thủ tục đăng ký liên quan đến các giao dịch bằng quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, về thời hạn đăng ký thế chấp </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY