Tóm tắt Luận văn Pháp luật về đánh giá tác động môi trường qua thực tiễn thi hành tại thành phố Đà Nẵng

<p> Trong những năm cuối của thế kỉ 20, loài ngƣời đã nhận thức ra rằng: họ hoặc là con cháu họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những hành động thiếu cân nhắc mà trƣớc đây họ đã gây ra, nhƣ việc khai thác kiệt quệ tài nguyên, làm suy giảm đa dạng sinh học trên trái đất, gây ra hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ozon Một số những hành động đó là không thể đảo ngƣợc đƣợc nữa, nhƣng một số khác thì có thể đảo ngƣợc đƣợc tuy rằng quá trình đảo ngƣợc là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Hiện nay, môi trƣờng tự nhiên mà ta đang sống đã và đang có xu hƣớng bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Môi trƣờng đô thị và các khu công nghiệp, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm đã bị ô nhiễm do chất thải các loại không đƣợc thu gom và xử lý kịp thời. Ở Việt Nam, từ những năm đầu của thế kỷ XXI, đặc biệt là sau khi nƣớc ta gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới – WTO, nền kinh tế nƣớc ta đã phát triển nhanh chóng, các nhà đầu tƣ cả trong và ngoài nƣớc đã không ngừng đầu tƣ vào Việt Nam.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì vấn đề bảo vệ môi trƣờng (sau đây viết tắt là BVMT) cũng nhƣ công tác quản lý môi trƣờng đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập.Hậu quả là tình trạng ô nhiễm và suy thoái nguồn nƣớc (nƣớc mặt và nƣớc ngầm) đã và đang xảy ra phổ biến ở nhiều nơi; tình trạng ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí cũng đã xảy ra, có nơi bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là ở các khu đô thị và các thành phố công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay vẫn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động đầu tƣ gây ra đƣợc dƣ luận đặc biệt quan tâm nhƣ: Vụ công ty Vedan xả thải nƣớc thải không qua xử lý ra sông Thị Vải tại tỉnh Đồng Nai, vụ công ty Tung Kuang ở Hải Dƣơng xả thải chất độc ra môi trƣờng,. gây ra nhiều bức xúc cho xã hội. Vấn đề đặt ra ở đây là: tại sao các vụ việc nhƣ vậy vẫn xảy ra trên thực tế, thậm chí còn có xu hƣớng gia tăng? Liệu hoạt động quản lý môi trƣờng, hoạt động về ĐTM trong hoạt động đầu tƣ ở Việt Nam hiện nay có vấn đề gì không? Có cần phải thay đổi hay bổ sung gì không? Để hạn chế xảy ra các vụ việc tƣơng tự cũng nhƣ hoàn thiện hơn nữa pháp luật về ĐTM ở Việt Nam chúng ta cần phải có những công trình khoa học nghiên cứu kỹ lƣỡng từ các biện pháp công trình đến phi2 công trình, trong đó các đề tài nghiên cứu pháp luật về đánh giá ĐTM trong hoạt động đầu tƣ là hết sức cần thiết </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY