Tóm tắt Luận văn Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

Đối thoại xã hội có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu đời ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nƣớc công nghiệp phát triển. Tại Việt Nam, Chính phủ quy định, đối thoại tại nơi làm việc là việc trao đổi trực tiếp giữa ngƣời sử dụng lao động với ngƣời lao động hoặc đại diện tập thể lao động với ngƣời sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cƣờng sự hiểu biết giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Thực tế cho thấy, đối với quan hệ lao động ở những quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam, việc đối thoại không chỉ diễn ra trong môi trƣờng của doanh nghiệp mà cn phát triển ở cả cấp ngành, cấp địa phƣơng và cấp quốc gia. Chính vì vậy số lƣợng các cuộc đối thoại không ngừng tăng cả về chiều rộng và chiều sâu. Năm 2016, thực hiện qui chế dân chủ tại nơi làm việc, các cấp công đoàn đă chủ động tham gia có hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị ngƣời lao động và đối thoại tại doanh nghiệp. Hơn 23.000 đơn vị, doanh nghiệp xây dựng đƣợc quy chế dân chủ mới, sửa đổi, bổ sung trên 24.000 quy chế hiện hành, hơn 9.000 cuộc đối thoại định kỳ và hơn 400 cuộc đối thoại đột xuất đƣợc tổ chức. Thông qua các cuộc đối thoại, những vƣớng mắc, khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và ngƣời lao động đă đƣợc tập trung giải quyết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY