Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp (Li - Xăng)

<p> Từ nhu cầu cấp thiết của xã hội về phát triển tài sản vô hình, Việt Nam đã có những bƣớc tiến quan trọng trong việc hình thành và hoàn thiện chế định pháp luật liên quan đến tài sản SHTT, nhằm bảo vệ các quyền về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển hơn nữa những nguồn tài nguyên này. Khẳng định các quy định pháp luật về SHTT đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động SHTT nói chung, SHCN nói riêng cũng nhƣ hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền SHTT theo các chuẩn mực của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), trong những năm gần đây, Nhà nƣớc ta đã dành sự quan tâm lớn đến hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Kể từ Bộ luật dân sự năm 1995 đã có chế định riêng về quyền SHCN, đến Bộ luật dân sự năm 2005 đã dành hẳn một chƣơng cho Quyền sở hữu công nghiệp. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 cùng các nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thi hành đã cho thấy tầm quan trọng của quyền SHCN cũng nhƣ việc chuyển quyền SHCN. Bộ luật dân sự năm 2015 đƣợc ban hành đã bỏ chƣơng về Quyền sở hữu công nghiệp và Quyền đối với giống cây trồng để thống nhất quy định quyền sở hữu công nghiệp với Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, bản chất của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền SHCN trƣớc tiên là một dạng hợp đồng dân sự, việc chỉ có Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh hợp đồng này gây ra nhiều bất cập, chƣa phù hợp với thực tiễn và tinh thần pháp luật. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY