Tóm tắt Luận văn Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

<p> Rừng là một hệ sinh thái chứa đựng trong đó sự đa ạng sinh học phong phú, nhất là rừng nhiệt đới nhƣ Việt Nam. Rừng nƣớc ta là trung t m thu nhập các luồng thực vật và động vật từ phía ắc uống, phía t y qua, phía nam lên và từ đ y ph n ố đến các nơi hác trong vùng. Ðồng thời, nƣớc ta có độ cao ngang từ mực nƣớc iển đến trên 3.000 m nên có nhiều loại rừng với nhiều loại thực vật và động vật quý hiếm, độc đáo mà các nƣớc ôn đới không có. Số liệu thống ê gần đ y cho thấy, có hoảng 12.000 loài thực vật, nhƣng chỉ có hoảng 10.500 loài đã đƣợc mô tả, trong đó có hoảng 10% là loài đặc hữu; 800 loài rêu; 600 loài nấm. hoảng 2.300 loài c y có mạch đã đƣợc ùng làm lƣơng thực, thực phẩm, làm thức ăn cho gia súc. C y lấy gỗ có 41 loài cho gỗ quý (nhóm 1), 20 loài cho gỗ ền chắc (nhóm 2), 24 loài cho gỗ đồ mộc và y ựng (nhóm 3), loại rừng cho gỗ này chiếm hoảng 6 triệu ha. Ngoài ra, rừng nƣớc ta còn có loại rừng tre, trúc chiếm khoảng 1,5 triệu ha, gồm hoảng 25 loài đã đƣợc g y trồng có giá trị inh tế cao. Ngoài những c y làm lƣơng thực, thực phẩm và những c y lấy gỗ, rừng nƣớc ta còn có những c y đƣợc sử ụng làm ƣợc liệu với hoảng 1500 loài, trong đó có hoảng 75% là cây hoang ại. Những c y có chứa hóa chất quý hiếm nhƣ c y Tô hạp, có nhựa thơm ở vùng núi T y Bắc và Trung Bộ; c y Gió ầu sinh ra trầm hƣơng, ph n ố từ Nghệ Tĩnh đến Thuận Hải; c y Dầu rái cho gỗ và ầu nhựa. Động vật cũng rất đa ạng, ngoài các loài động vật đặc hữu, nƣớc ta còn có những loài mang tính chất tổng hợp của hu hệ động vật miền Nam Trung Hoa, Ấn Ðộ, ã Lai, iến Ðiện. Hiện tại, đã thống ê đƣợc hoảng 774 loài chim, 273 loài thú, 180 loài ò sát, 80 loài lƣỡng cƣ, 475 loài cá nƣớc ngọt và 1.650 loài cá ở rừng ngập mặn và cá iển; chúng ph n ố trên những sinh cảnh hác nhau, trong đó có nhiều loài có giá trị inh tế cao, có ý nghĩa hoa học. Nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ của thế giới. Tuy nhiên, thực trạng mất rừng và suy thoái rừng đã, đang iễn iến một cách phức tạp và nếu hông nhanh chóng hắc phục sẽ g y ra những hậu quả nặng nề đối với môi trƣờng, ảnh hƣởng lớn đến đời sống nh n n cũng nhƣ sự ổn định nhiều mặt của đất nƣớc </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY