Tóm tắt Luận văn - Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

<p> Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, tiếp cận và thích nghi với thị trường tài chính tiền tệ, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong đó thách thức lớn nhất mà VPSC đã, đang và sẽ phải đối đầu là nguy cơ gia tăng của các loại rủi ro. Vì vậy, VPSC đã từng bước tổ chức thực hiện quản lý, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công tác này hiện đang thiếu vắng tính chuyên nghiệp; thiên về ngắn hạn mà thiếu tính bền vững, lâu dài; thiên về xử lý hậu quả mà tính phòng ngừa còn kém; thiên về các yếu tố định tính mà chưa có khả năng lượng hóa cụ thể rủi ro. Để tạo nền móng phát triển vững chắc, có thể khẳng định, VPSC sẽ phải bước lại những bước đi căn bản để xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ khuôn khổ và hạ tầng quản lý, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ thực tế trên, học viên lựa chọn đề tài “Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế. Trên cơ sở đề tài lựa chọn, luận văn đã xác định mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Từ đó, luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Phương pháp thống kê, Phương pháp phân tích, Phương pháp so sánh để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu. Luận văn được kết cấu 3 chương chính: Chương 1: Lý luận cơ bản về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Chương 2: Thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Chương 3: Giải pháp tăng cường phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY