Tóm tắt luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại viễn thông Quảng Ngãi

Viễn thông là lĩnh vực kinh tế ñặc biệt, vừa có tính phục vụ, vừa có tính chất kinh doanh.Viễn thông Quảng Ngãi là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tập ñoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp dịch vụthông tin cố ñịnh và di ñộng như ñiện thoại nội tỉnh, ñiện thoại ñường dài, dịch vụdi ñộng trảsau, dịch vụinternet và các dịch vụgiá trịgia tăng khác. Việt Nam ñã chính thức gia nhập WTO và ñã cam kết mở cửa nhiều ngành kinh tếmũi nhọn trong ñó có ngành Viễn thông, do ñó thị trường viễn thông trong giai ñoạn này ñang rất sôi ñộng với sựtham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước ñòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có nhiều giải pháp ñể tăng sức cạnh tranh, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý và từng bước vươn lên nắm giữ thị phần, chiếm vị trí chủ ñạo trên thị trường. Một trong những giải pháp mà ñơn vịcần quan tâm hiện nay là phải tăng cường kiểm soát nội bộ ñối với hoạt ñộng bán hàng và thu tiền ñể ñảm bảo doanh thu ñược tính ñủ, tính chính xác và tránh thất thoát tiền thu bán hàng. Bởi chu trình bán hàng và thu tiền ñược xem là chu trình cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của ñơn vị, chu trình này sẽtạo ra doanh thu cho ñơn vị, nó là ñiều kiện ñể ñánh giá hiệu quảsửdụng ñồng vốn của ñơn vịvà cũng là ñiều kiện quan trọng giúp ñơn vịduy trì và mởrộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY